Home

Mou prací je vyprávět příběhy.
Slovem i obrazem.
A abych je mohl vyprávět,
musím je často i prožít